Veel
Gestelde Vragen

1.- IS EEN WONING KOPEN IN SPANJE VEILIG?

Spanje is een ontwikkeld land met een uitgebreide wetgeving voor de bescherming van de consument. Vooral in de vastgoedsector is er een regeling waardoor de rechten van de koper worden verzekerd en ook de veiligheid van de als voorschot betaalde bedragen die verzekerd wordt door bankgaranties en verzekeringspolissen.

 Indien u de stappen zet die aanbevolen worden door een professioneel agentschap als Medland, is de aankoop van een woning in Spanje 100% veilig. Bij Medland raden we altijd aan een onafhankelijk, juridisch adviseur aan te spreken, die alles kan nakijken en vergeet niet dat er voor u al duizenden mensen de stap hebben gezet, mensen die helemaal tevreden zijn.

2.- HEB IK EEN JURIDISCH ADVISEUR NODIG?

Om een woning te kopen is het niet verplicht de diensten van een advocaat of juridisch adviseur in te huren.  Het is wel sterk aanbevolen vooral dan voor niet ingezetenen in Spanje, die in hun landen misschien een heel andere wetgeving kennen betreffende de aankoop van een woning. Goede wettelijke en fiscale raad, kan helpen bij  het nemen van de juiste financiële beslissingen of bij het bepalen van andere aspecten zoals de titularis van de woning, de toe te passen fiscaliteit, toekomstige erfenissen of schenkingen, vermogensbelastingen, enz.

In het geval van niet-ingezetenen in Spanje, zal de adviseur raad geven en de bijkomende formaliteiten afhandelen die nodig zijn voor de aankop van een woning in Spanje door niet-ingezetenen, zoals het aanvragen van een NIE-nummer en de fiscale verplichtingen voor niet-ingezetenen.

3.- NOTARIS

De notaris is een openbaar ambtenaar die de juridische veiligheid van de burgers moet verzekeren in de buitengerechtelijke juridische omgang, bepaald in artikel 9 van de Spaanse grondwet. Tegelijk is hij ook een professioneel in het recht, die zijn beroep uitoefent in vrije concurrentie, waardoor zijn onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.

De notaris heeft de bevoegdheid om aan hem voorgelegde openbare akten te attesteren en hij stelt documenten zoals testamenten, contracten, erfenissen, koop-verkoopovereenkomsten en dergelijke documenten op en waarborgt ze.   De notaris heeft een hoge opleiding en is een vertrouwelijk en onpartijdig persoon die u helpt, raad geeft en garandeert dat uw contract volledig wettelijk is. De notaris is een garantie voor legitimiteit en veiligheid, zowel voor particuliere personen als voor de staat.

De koop- verkoop van een woning kan alleen worden ingeschreven in het eigendomsregister op grond van een openbare akte die ondertekend en geattesteerd wordt bij de notaris. 

4.- WAT IS HET NIE?

Het NIE staat voor Número de Identidad de Extranjeros, Identificatienummer voor buitenlanders, en wordt uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken  via de vreemdelingendienst van de Policía Nacional. Het NIE is een zuiver administratief nummer en betekent niet dat de persoon hierdoor toestemming heeft om in Spanje te verblijven. Dit nummer wordt nooit gewijzigd, hoewel het mogelijk is dat de politie een recente kopie vraagt voor de aankoop of verkoop van een eigendom.

Om een NIE aan te vragen moet u naar het kantoor van de Policía Nacional gaan. U moet naar een specifiek kantoor, afhankelijk van de gemeente waar de te kopen of te verkopen eigendom ligt en uw paspoort, een fotokopie van de documenten en recente pasfoto’s meenemen, samen met het in te vullen formulier.

Deze procedure is vaak ingewikkeld omdat veel mensen een NIE aanvragen in bepaalde streken van Spanje.

Daarom bevelen we u aan dat uw advocaat in Spanje uw NIE voor u aanvraagt. Dit kan u wat meer kosten maar uiteindelijk voorkomt u urenlange wachttijden en vermijdt u de bureaucratische rompslomp. 
U kunt ook uw NIE nummer aanvragen buiten Spanje, via de consulaten van het Spaanse Ministerie van buitenlandse zaken; in dit geval kan deze formaliteit wat meer tijd vragen.

1.- WELKE BELASTINGEN MOETEN BETAALD WORDEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN WONING?

Bij de aankoop van een nieuwe woning is de zwaarste belasting de BTW: 10% voor nieuwe woningen, ook voor garages en bergplaatsen die samen met de woning worden aangekocht. De BTW wordt rechtstreeks aan de ontwikkelaar betaald bij elke betaling. Daarbij komt nog de belasting op Actos Jurídicos Documentados (AJD) of zegelrecht, te betalen op het moment van ondertekenen van de openbare akte. Dit zegelrecht bedraagt in de autonome regio van Valencia 1,5% van de koopprijs van de woning.

Wanneer u een bestaande woning koopt, moet u de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), of Overdrachtsbelastingen betalen die in de autonome regio van Valencia 10% bedraagt, te betalen op het moment van ondertekenen van de openbare akte.

Daarbij moeten ook de facturen van de notaris, het kadaster en de advocaat worden betaald. In Medland raden we u aan van 14% van de nettoprijs bij de koopprijs te tellen om de totale prijs van de koop te berekenen.

2.- WAT ZIJN DE JAARLIJKSE KOSTEN?

Over het algemeen veronderstelt het onderhoud van een woning aan zee geen grote bijkomende economische inspanning. Er zijn de algemene onderhoudskosten, zoals water en elektriciteitsfacturen en daarnaast de jaarlijkse belastingen en andere kosten die afhankelijk zijn van de oppervlakte van het appartement en van het type vastgoed.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)of Onroerendezaak belasting

Dit is een plaatselijke belasting op het appartement, ongeacht wie de eigenaar ervan is. Deze belasting wordt berekend op basis van de kadastrale waarde (een administratieve waarde die gewoonlijk lager ligt dan de marktwaarde en soms wel aanzienlijk lager) waarop de Gemeentes vaste percentages innen. Over het algemeen bedraagt deze kost 150 tot 400 euro per jaar.

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas of Inkomstenbelasting.

Wanneer uw nieuw huis uw hoofdwoning wordt, dan bent u vrijgesteld van inkomstenbelastingen, maar als het gaat om een tweede woning dan bent u inkomstenbelastingplichtig voor dit vastgoed.

De heffingsgrondslag  bedraagt 1,1% van de kadastrale waarde als deze is herzien en 2%  als ze nog niet is herzien of 1,1% van de helft van de koopprijs in het geval dat er nog geen kadastrale waarde aan het onroerend goed werd toegekend. Op het resultaat van deze berekening wordt het algemene belastingtarief van elke belastingplichtige toegepast.

Bijvoorbeeld, als een eigendom een kadastrale waarde van 100.000 euro heeft, dan wordt de belasting op volgende manier berekend:

Inkomstenbelasting (IRPF): heffingsgrondslag = 1,1% van de kadastrale waarde (100.000 euro) = 1.100 euro. Het bedrag van de belasting is het resultaat van de toepassing van het algemene belastingtarief van elke belastingplichtige op dit bedrag. Wanneer uw belastingtarief bijvoorbeeld 12% bedraagt, dan is de inkomstenbelasting 132 € per jaar.

Gemeenschap van mede eigenaren

Wanneer uw eigendom deel uitmaakt van een complex, vakantiedorp of gebouw met gemeenschappelijke zones, dan wordt de eigenaar bij wet verplicht lid van de Gemeenschap van mede eigenaren. De begroting van jaarlijkse onderhoudskosten van de gemeenschap wordt in een algemene vergadering van de gemeenschap van eigenaren goedgekeurd.

Elke eigenaar betaalt een bepaald bedrag, in het algemeen 45 tot 120 euro per maand. Het bedrag is afhankelijk van het aantal eigenaren en van het type installatie van de gemeenschap zoals zwembad, liften of SPA.

Verzekeringen

De kost van een woningverzekering is afhankelijk van de kenmerken van de woning en van haar uitrusting. De prijs  kan variëren tussen 180 en 380 euro per jaar voor een gemiddelde woning.

3.- IS DE AANKOOP VAN EEN WONING EEN VEILIGE ONDERNEMING IN SPANJE?

Spanje is een ontwikkeld land met een uitgebreide wetgeving voor de bescherming van de consument. Vooral in de vastgoedsector is er een regeling waardoor de rechten van de koper worden verzekerd en ook de veiligheid van de als voorschot betaalde bedragen die verzekerd wordt door bankgaranties en verzekeringspolissen.

 Indien u de stappen zet die aanbevolen worden door een professioneel agentschap als Medland, is de aankoop van een woning in Spanje 100% veilig. Bij Medland raden we altijd aan een onafhankelijk, juridisch adviseur aan te spreken, die alles kan nakijken en vergeet niet dat er voor u al duizenden mensen de stap hebben gezet, die helemaal tevreden zijn.

1.- KAN IK IN SPANJE EEN HYPOTHEEK KRIJGEN?

Spaanse banken en ook sommige buitenlandse maatschappijen zijn bereid om de aankoop van een woning in Spanje te financieren en de vereisten voor het verkrijgen van een hypotheek zijn heel duidelijk bepaald:

De schuldratio mag niet hoger zijn dan 30% of 40% van het netto inkomen, met andere woorden, de som van de quota van de nieuwe lening en andere leningen die de klant heeft in eigen land, mag niet hoger liggen dan 30 of 40% van het regelmatige maandelijkse netto inkomen van de klant.

Het te hypothekeren bedrag mag niet hoger zijn dan 70% van het laagste bedrag: de schattingswaarde of de koopprijs van de woning.

De som van de leeftijd van de jongste van de aanvragers (in het geval dat er meer dan één zou zijn) en de maximale termijn voor de terugbetaling van de hypothecaire lening mag niet langer zijn dan 75 jaar.

2.- WELKE INTREST GA IK BETALEN?

De meest gangbare hypotheek is gekoppeld aan de EURIBOR met een verschil dat tegenwoordig en volgens de bankmaatschappij, schommelt tussen 1, 5% en 3% en zal variëren volgens de fluctuering van de EURIBOR op het ogenblik van de herziening ervan.

Er worden steeds meer hypotheken getekend met een vaste interest van ongeveer 3%, zodat het maandelijks te betalen bedrag vaststaat en u niet voor verrassingen komt te staan door een wijzing van de interestvoet.

3.- WELK ONDERDEEL VAN DE PRIJS KAN GEFINANCIERD WORDEN?

Ondanks het feit dat de bank tot 70% van de koopprijs kan toekennen, is het aangewezen tenminste de helft van de nettoprijs van de woning uit persoonlijke fondsen ter beschikking te hebben, aangezien de aankoop bij wet vastgelegde kosten en belastingen met zich brengt, die tot ongeveer 14% van de prijs bedragen. Daarbij moet u ook uw woning nog inrichten.

Indien u beschikt over de helft van het bedrag van de aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om een hypotheek in Spanje aan te vragen. Als dit niet het geval is, dan zoekt u best financiering in eigen land.

1.- HEB IK EEN IMMOBILIËNKANTOOR NODIG?

Het is niet strikt nodig, maar wel erg aanbevolen om een immobiliënkantoor onder de arm te nemen dat u kan helpen bij de keuze van het voor u ideale appartement. Een goed kantoor zal de beste bouwmaatschappijen aanbevelen en zal onafhankelijk raad geven.

Een ervaren kantoor,  gespecialiseerd in het soort woning dat u wenst te kopen, geeft een bijkomende garantie en brengt de procedure tot een goed einde. U zult tijd winnen en tenslotte ook geld uitsparen want op grond van uw vereisten, zal het kantoor een voorafgaande selectie maken van de te bezoeken appartementen en het zal deze uitsluiten die niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard of deze gebouwd door niet kredietwaardige bouwondernemingen.

2.- 7 REDENEN WAAROM U BETER EEN IMMOBILIËNKANTOOR AANSPREEKT

Hier geven we u 7 redenen waarom u beter een kantoor aanspreekt:

1.       Tijd winnen en geld uitsparen: Een goed kantoor maakt vooraf een selectie op grond van uw vereisten en uw voorkeur. Zonder deze hulp kan het weken in beslag nemen om verschillende plaatsen en projecten te bezoeken en ... tijd is geld!

2.       Veiliger: een ervaren vastgoedagent kent de wettelijke normen en kent persoonlijk alle projecten. Hij vermijdt de projecten die problemen kunnen geven, op administratief vlak of door de kwaliteit van de bouwwerken.

3.       Kennis van de streken: het immobiliënkantoor kan u raad geven in verband met de beste streek om te kopen, afhankelijk van wat u zoekt (dichtbij bepaalde diensten, ziekenhuizen, rustige plekken, openbaar vervoer, enz.). Dankzij een goede agent, kunt u zeker de meest passende streek kiezen.

4.       Ervaring van de vastgoedagent: een agent met jaren ervaring, kan u raad geven over mogelijke wijzigingen of verbeteringen van de woning, kan u helpen bij de decoratie of verlichting, zelfs bij de aanleg van de tuin. Hij kan u ook in verbinding stellen met personen of bedrijven die zorgen voor het onderhoud van uw tuin, zwembad, schoonmaak, enz.

5.       Economie: Een immobilënkantoor veronderstelt geen meerkost voor de cliënt want de vergoedingen worden altijd betaald door de ontwikkelaar of door de eigenaar van het pand. De prijs is dezelfde indien u koopt via een agent en de agent zal altijd met voordeel kunnen onderhandelen aangezien hij ook nog andere kopers heeft.

6.       Geen talenbarrière: Hoewel de meeste bouwpromoties Engelssprekend personeel hebben, toch is het Engels vaak ontoereikend voor een vlotte communicatie en ontstaan er vaak misverstanden. Een agentschap met personeel dat uw moedertaal spreekt, is van groot belang om problemen te voorkomen.

7.       Klantendienst: Een immobiliënkantoor zal voor u toekijken op de bouw van de woning en zal de woning keuren voor de overhandiging van de sleutels en ervoor zorgen dat alles perfect is. Dit spaart uw tijd en voorkomt onnodige reizen.

3.- HOE ERKENT U EEN GOED IMMOBILIËNKANTOOR?

Het is de taak van het immobiliënkantoor om u te helpen bij het zoeken naar de ideale woning. Een goede agent kan u hele goede diensten bewijzen maar hij moet wel voldoen aan onderstaande vereisten:

Gespecialiseerd zijn in het type woning dat u wenst te kopen (nieuwbouw, bestaande woning, landhuis, enz.)
Een gepaste voorstelling van de producten bieden, met foto’s en video’s waarin de aangeboden projecten worden toegelicht.
Een snel antwoord op de gestelde vragen geven. Hij moet luisteren naar wat u nodig heeft of verkiest en de meest gepaste producten aanbieden.
Hij moet beschikken over een programma om de projecten te kennen, bezoeken organiseren van de woningen en van de streken, geleid door ervaren personeel.
Klantendienst om de volledige procedure op te volgen tot de oplevering van de woning. Het personeel moet in contact staan met de bouwfirma en met de juridische adviseur om een goed resultaat te garanderen.
De agent moet goed ingeburgerd zijn op de plaats waar u een woning wenst te kopen, zodat hij een uitstekende relatie heeft met de bouwfirma’s en eigenaren en dat u de zekerheid heeft dat hij zijn diensten zal blijven verlenen, ongeacht wat er ook gebeurt op een bepaalde markt.

1.- WAT IS EEN INSPECTIEBEZOEK?

Dit is de meest doeltreffende manier om de ideale woning te vinden want u benut uw tijd tijdens de bezoeken en dankzij de constante hulp van een gespecialiseerd raadgever, bezoekt u enkel die projecten die aan uw noden beantwoorden, zonder tijdverlies en al uw vragen worden onmiddellijk beantwoord.

We hebben het over een gepland bezoek van 3 of 4 dagen waarbij ons agentschap ervoor zorgt dat de koopprocedure van een woning in Spanje gemakkelijk en succesvol verloopt.

We halen u af op de luchthaven, brengen u naar uw hotel, we hebben een persoonlijk onderhoud, we bezoeken de uitgekozen projecten en streken, we geven u raad over mogelijke opties, we brengen een bezoek aan juridische raadgevers, om maar enkele nodige zaken op te noemen.

Onder bepaalde voorwaarden, neemt Medland sommige kosten voor haar rekening zoals verblijf met ontbijt in een vier sterren hotel, sommige maaltijden en verplaatsing van en naar de luchthaven. 

2.- VOORWAARDEN VOOR HET INSPECTIEBEZOEK VAN MEDLAND

Een inspectiebezoek van Meland veronderstelt een investering van tijd en geld voor de betrokken partijen. Ons agentschap neemt 3 nachten verblijf in een vier sterren hotel voor haar rekening en stelt vooral tijdens het hele verblijf een raadgever ter beschikking van de cliënt. Hierdoor zien we ons ertoe verplicht om het aanbod te beperken tot mogelijke cliënten met onderstaande voorwaarden:

Cliënten die kopen. Zij moeten de beslissing nemen tijdens de reis wanneer zij de woning naar wens hebben gevonden. Dit veronderstelt de betaling van een voorschot dat varieert van 5.000 tot 10.000 euro, afhankelijk van het project, zodat we de gekozen woning van de markt kunnen halen. Ze moeten 30% à 50% van de kostprijs betalen tijdens de eerste maand na het sluiten van de koop.

Alle bij de beslissing betrokken personen moeten tijdens de reis aanwezig zijn.
Financiering moet bevestigd zijn. Indien financiering van een bank nodig is, moet u de mogelijkheden bekeken hebben met uw bank in uw land vooraleer u het inspectiebezoek aanvat. Wanneer de financiering in Spanje gebeurt, moet dat vooraf besproken worden via Medland.
De klant engageert zich ertoe dat hij tijdens het inspectiebezoek uitsluitend vastgoedprojecten met Medland zal bezoeken.
Een voldoende budget om te kopen, zodat de raadgever verschillende mogelijkheden kan presenteren tijdens de reis en niet alleen maar twee of drie projecten.
Voorkeur voor moderne en nieuw gebouwde woningen. Medland is gespecialiseerd in dit soort huizen en het heeft geen zin dat u zich tot dit agentschap wendt om bestaande woningen te bezoeken.

Heb je nog vragen? Contacteer Ons

Uw gegevens zijn SUCCES verzonden

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw

  +32 (0)38 086 325   Helpen
GEBRUIK VAN COOKIES
We use our own and third party cookies to improve your experience and our services, as well as show you, from our website or those of third parties, advertising based on the analysis of your browsing habits. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can get more information in our Cookie Policy.